Güncel Konular
Esselamu Aleykum “Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Allah: Öyle ise, “İn oradan!” Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! çünkü sen aşağılıklardansın!...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyuruyor; “(Artık bütün) yüzler (ezelde ve ebedde) diri ve herşey’e bihakkın haakim olan Allaha baş eğmişdir. Zulüm yükü taşıyanlar ise hakıykaten husrâne uğramışdır. Kim, bir mü’min olarak, iyi iyi amel (ve hareket) lerde bulunursa o,...
İmanın ta kendisi Vesvese konusunda Ebu Hüreyre radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîf’te buyruluyor ki; “Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir grup ona gelerek; “Biz, herhangi birimizin söylemesini çok büyük bir suç/vebâl saydığımız (imanımıza ters düşen) bazı yakışıksız...
İblis insana hased etmiştir! Allah-u Zülcelal Kuran-ı Kerim’de insanoğluna, başka bir kaynaktan elde edemeyeceği veya akıl yürütmekle keşfedemeyeceği gayb bilgileri verir. Bu bilgiler, insanın yaratılış gayesine dair bilgilerdir. İnsan bu dünya hayatında çeşitli hallerden geçerek imtihanlara uğramaktadır. Başına çeşitli haller...
Rab, Melik ve İlah olan Allah’a sığınıyoruz ! “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların Hükümdarına, İnsanların İlahına; Pusudaki sinsi vesvesecinin şerrinden. Öyle sinsi vesveseci ki, insanların göğüslerine vesvese verir. (Bu vesveseci) ister cinlerden olsun, ister insanlardan olsun (onun şerrinden...
Âşk imiş her ne var âlemde İlim bir kıyl ü kâl imiş ancak (Fuzûlî)   Hakikatini bilmeyenler şehveti âşk sanıyorlar Herkesin dilinde bir âşk sözüdür gidiyor. Âlem halkı bunu âşk zannediyor. Halbuki Allah’tan gayri bir temâşâsı bulunan âşk, âşk değildir....
Ahî Çelebi Camii, ‘Kanlıfırın Mescidi’ ve ‘Yemişçiler Camii’ olarak da bilinir.  Fatih ilçesi, Eminönü semtinde, Yoğurtçular sokağındadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Zindan Han arasında kalır. Sahile çok yakın bir mesafededir. İstanbullular camiyi daha ziyade hikâyesi ile bilirler. Banisi Ahî Mehmet...
Tasavvuf; zühd ve verâ Abdülkerîm Kuşeyrî’ye (ö. 465/1072) göre; Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunanlara Sahâbe, sahâbenin sohbetinde bulunanlara Tâbiîn, onların sohbetinde bulunanlara Tebeu’t-Tâbiîn gibi unvanlar verildiğini, daha sonra, dinin hükümlerine büyük bir dikkatle riâyet edenlere “âbid” ve “zâhid”, zamanla ortaya çıkan...
“Ben kimim? Nereden ve niçin geldim? Nereye gideceğim?” sualleri tarih boyunca insanların zihnini meşgul eden temel sorulardandır. Bu suallere iki kesimden cevap gelmiştir; filozoflar ve Peygamberler. Filozofların cevapları hem yetersiz kalmış, hem de birbirini tutmamıştır, her biri farklı izahlar getirmiştir....
Rasulullah’a dayanmayan hükmün hükmü İlim çevrelerinde çok meşhur bir söz vardır: “Ağızdan alınmayan ilim merduttur (reddedilmiştir).”   Fıkıhtan tasavvufa kadar her ilim, muhaddisten müfessire kadar her alim sahabe vasıtasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme dayanmak zorundadır. İcazeti olmayanın, ister fıkıhta, ister...
Kapak Dosyaları
İmanın ta kendisi Vesvese konusunda Ebu Hüreyre radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîf’te buyruluyor...
İblis insana hased etmiştir! Allah-u Zülcelal Kuran-ı Kerim’de insanoğluna, başka bir kaynaktan elde edemeyeceği veya...
Rab, Melik ve İlah olan Allah’a sığınıyoruz ! “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların...
Bir Arif-i Rabbani zuhur eder de söndürür fitnelerini Ehl-i Sünnet her daim büyük isimler ile...
Nizamülmülk’ün dua orduları Büyük Selçuklu devletinin ünlü veziri Nizâmülmülk, alimlerin ve tasavvuf büyüklerinin halkı irşad...
Sohbetler
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyuruyor; “(Artık bütün) yüzler (ezelde ve ebedde) diri ve herşey’e...
Kalbimizi el-Vahid olan Allah’a teslim edelim “(Ey Habîbim!) İşte gerçekten şunu bil ki, Allah’dan başka...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine karşı edepli...
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler,...
Nefsi başıboş bırakmamalı   Allahu Zülcelâl bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “Çünkü nefis, daima kötülüğü...
Araştırma
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…...
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler,...
Gerçek âlimler ve aldatanlar ‘Ledün’den pay sahibiyim’ edebiyatı   “Modern çağın en büyük eksiği nedir?”...
Zaman Ve Ötesi Zaman, binlerce yıl bir takvim, bir saat niteliğinde kavrandı. Her yeniyi eskiten,...
Son yıllarda, Ramazan-ı Şerif geldiğinde, bizim olmayan bir gündem Müslümanlara dayatılmaya çalışılıyor. Dine en uzak...
Kadın - Aile
“Bana yardım edin ama yardım ettiğinizi hissettirmeyin!” Çocuğum deliriyor mu? Ergen, kendine has bir kişilik...
“Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik… Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik!...
Ailede huzur ancak İslam’la olur Günümüzde yuva yıkan en büyük etkenlerden birisi de eşlerin namuslarını...
Tesettürün gayesi ve hikmesi   Tesettür kelime anlamı olarak “kapanmak, gizlenmek” anlamına gelir. Zaten İslam’a...
Bir kimse Allah’ın emirlerine aykırı bir şekilde giyinerek Allah’ın rızasını kazanamaz. Bu yazı Allah’ın rızasını...
Güncel Konular
Esselamu Aleykum “Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyuruyor; “(Artık bütün) yüzler (ezelde ve ebedde) diri ve herşey’e...
İmanın ta kendisi Vesvese konusunda Ebu Hüreyre radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîf’te buyruluyor...
İblis insana hased etmiştir! Allah-u Zülcelal Kuran-ı Kerim’de insanoğluna, başka bir kaynaktan elde edemeyeceği veya...
Rab, Melik ve İlah olan Allah’a sığınıyoruz ! “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların...
Âşk imiş her ne var âlemde İlim bir kıyl ü kâl imiş ancak (Fuzûlî)  ...
Gönül Dünyamız
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyuruyor; “(Artık bütün) yüzler (ezelde ve ebedde) diri ve herşey’e bihakkın haakim olan Allaha baş eğmişdir. Zulüm yükü taşıyanlar ise hakıykaten husrâne uğramışdır. Kim, bir mü’min olarak, iyi iyi amel (ve hareket) lerde bulunursa o,...
Ahî Çelebi Camii, ‘Kanlıfırın Mescidi’ ve ‘Yemişçiler Camii’ olarak da bilinir.  Fatih ilçesi, Eminönü semtinde, Yoğurtçular sokağındadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Zindan Han arasında kalır. Sahile çok yakın bir mesafededir. İstanbullular camiyi daha ziyade hikâyesi ile bilirler. Banisi Ahî Mehmet...
“Ben kimim? Nereden ve niçin geldim? Nereye gideceğim?” sualleri tarih boyunca insanların zihnini meşgul eden temel sorulardandır. Bu suallere iki kesimden cevap gelmiştir; filozoflar ve Peygamberler. Filozofların cevapları hem yetersiz kalmış, hem de birbirini tutmamıştır, her biri farklı izahlar getirmiştir....
Rasulullah’a dayanmayan hükmün hükmü İlim çevrelerinde çok meşhur bir söz vardır: “Ağızdan alınmayan ilim merduttur (reddedilmiştir).”   Fıkıhtan tasavvufa kadar her ilim, muhaddisten müfessire kadar her alim sahabe vasıtasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi veselleme dayanmak zorundadır. İcazeti olmayanın, ister fıkıhta, ister...
Ahmet Muhtar Büyükçınar kimdir? Ahmet Muhtar Büyükçınar, 1920 yılında Gaziantep’te doğdu. Merhametsiz ve cimri bir baba ile üvey ana elinde çok sıkıntılı bir çocukluk devri geçirdi. Altı yaşında dokumacı oldu. Yedi yaşında evden kaçmaya başladı. Sığırtmaçlık, bağ bekçiliği, çerçicilik, kebapçılık,...
İnsan dediğin bir zübdei âlem fakat unutmuş yaratılış gayesini Yaşamak nedir? Yaşamdan lezzet almak neyle mümkündür? Yaşadıklarımızla huzuru nasıl buluruz? Yaşadıklarımızdaki manayı nasıl buluruz?… Sorular, sorular…   Bu soruların cevabı nasıl verilebilir veya bu sorulara hangi sözlükte cevap bulunur da hangi...
Çöken toplum İmamı Gazali ile ihya oldu Miladî 11, Hicrî 5. yüzyılda İslam âlemi zenginliğin ve ilmî tedrisatın doruğunda iken Müslüman birey ve toplum, doyumsuzluk, duyarsızlık ve tembellik problemi ile yüz yüzeydi. Böyle bir ortamda İmam Gazali Hazretlerinin ‘İhya Hareketi’,...
Kalbimizi el-Vahid olan Allah’a teslim edelim “(Ey Habîbim!) İşte gerçekten şunu bil ki, Allah’dan başka ilâh yoktur! Hem kendi günahın için, hem de mü’min erkeklerle mü’min kadınlar için (Allah’dan) mağfiret dile! Allah, (dünyada) gezip dolaştığınız yeri de, (âhirette) kalacağınız yeri...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…   Osmanlıların en meşhur fıkıh âlimlerinden olan İbni Abidin rahimehullahın ismi, Seyyid Muhammed Emin bin Ömer bin Abdülaziz’dir. 1784 (H.1198) senesinde Şam’da doğmuş, Nakşibendî tarikinin...
Yaratılmışların hiçbirisine yâr olmayacak ve esasında baki olan hayatın tarlası niteliğindeki dünyada Hak ile batılın mücadelesi Hazreti Adem aleyhisselamın yeryüzüne inmesiyle başladı. İlk hamleyi Kabil’in elindeki taşla yaptı batıl. Tarih, ilk olarak şeytana uymuş Kabil ile zulmü öğrendi. Ama kaybeden...
VİDEO GALERİ
Gerçek âlimler ve aldatanlar ‘Ledün’den pay sahibiyim’ edebiyatı   “Modern çağın en büyük eksiği nedir?” denilse bu fakirin cevabı ilk olarak “âlim” olacaktır. Çünkü Tabakat kitaplarında gördüğümüz âlim portreleri ile...
Merkezinde Kur’an ve Sünnet var Hacegan ve Nakşibendiyye yolunda dini kurallara sıkı bir şekilde riayet...
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler, kaçınacağı yasaklar ve razı olacağı kaderidir. Hemen hemen hiçbir mü’min bu üç halin dışında kalamaz....
Karşılık beklemeden yardımcı olmak anlamındaki hizmetin tasavvuf kültürü içinde önemli bir yeri vardır. Horasan tasavvufunun...
“Kim vermiş, kimden alınmış” bilinmezdi… Eskiden köylerdeki mahallelerin her birinde beldenin ‘Emin’leri olurdu. Bazı bölgelerde...
İslam medeniyetinde, insan terbiyesiyle doğrudan ilgilenen ve bu alanda çalışmalar yapan, bir anlamda İslam etik...
Geçmiş büyüklerin en başta gelen ahlâkı Kur’ân ve Sünnet’e sarılmaları, asla bundan taviz vermemeleriydi. Onlardan...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…   Osmanlıların en meşhur fıkıh âlimlerinden olan İbni Abidin rahimehullahın ismi, Seyyid Muhammed Emin bin...
Bir devre damga vuran âlim Bir dönem düşünün ki, devlet başında düşmanları tarafından bile Muhteşem...
Ailede huzur ancak İslam’la olur Günümüzde yuva yıkan en büyük etkenlerden birisi de eşlerin namuslarını korumamaları, yani birbirlerini aldatmalarıdır. Bu tür şeytani yollara tevessül edenler çok şeylerini kaybedebilirler. En başta...
Dünyanın öbür ucunda bulunan bir insanla anlık konuşmak, belge ve bilgi paylaşmak basit bir hale...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…   Osmanlıların en meşhur fıkıh âlimlerinden olan İbni Abidin rahimehullahın ismi, Seyyid Muhammed Emin bin...
Eyüpsultan Nişanca’da, şehrin gürültüsünden, telaşından uzak,  zengin tarihi geçmişi, muhteşem bezemeli mezar taşlarıyla dolu haziresi,...
‘İslam’ın Delili”   İslâm dünyasında Hüccetü’l İslâm (İslâm’ın delili) olarak tanınan İmam-ı Gazali, Selçuklu döneminde...
Eskiler, bahar gelmesinden önce havaya, suya, toprağa cemreler düştüğüne inanırlarmış. Zemheri geçip, cemreler birer birer...