Güncel Konular
İslam’ın, kısa bir zamanda yeryüzünün çok farklı coğrafyalarında yayılmasının, elbette çok önemli sebepleri vardır. Bu sebep ve amiller, bizzat İslam’ın ana ilkelerinin, insan fıtratına uyumundan kaynaklanmaktadır. Zira İslam, fıtrat dinidir. İnsanlar İslam’ın hakikatiyle özgürlük ve asaletlerini buldular ve bulmaya da...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine karşı edepli olanlar, güvenen ve itaat edenler var ya, işte bunlar da cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalırlar.” (Hud; 23)   Bu ayeti kerime, müminler için en...
“Tasavvuf insanları dünyadan uzaklaştırmakla hayata ve topluma ilgisiz mi kılıyor, Tasavvuf ehli olarak bilinen insanların mesela cihada iştirak ettiği vaki midir?…”   Bu soruya, Osmanlı‘nın kuruluşundan itibaren fetihlerin öncü kuvveti olmuş gazi dervişleri, Senûsiyye hareketini, Hindistan‘lı Rabbânî alimlerin ya da Şeyh Şamil‘in cihadı gibi harc-ı alem (herkesçe bilinen) örnekleri zikrederek...
“Sana vahyolunan kitabı güzel güzel oku ve namazı kıl, sahih namaz, edepsizlikten ve uygunsuzluktan nehyeder ve her halde Allah’ın zikri en büyük iştir ve Allah her ne işlerseniz bilir.” (Ankebut, 45) İhsan eksikliğinin neticeleridir yaşadıklarımız Kıldığımız namaz bizi hangi kötülükten...
Kötü Örnekler Yanıltıyor Kavram kargaşası yaşanıyor… Günümüzde birçok mesele, derin bir bakış olmaksızın anlaşılmayacak şekilde karmaşa içindedir. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Siz okuyucularımızın bile; bir kendinizi tanımlama şekliniz vardır. Bir de dışarıdan, çevrenizden algılandığınız şekliniz ve kişiliğiniz vardır....
2000 yılında Amerika’nın o zamanki Başkanı Clinton şöyle demişti: “20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması ile şekillendi. 21. Yüzyılın oluşumunda Türkiye’nin ortaya koyacağı tercih önemli rol oynayacaktır.” Tarih ve sosyal bilimler üzerine çalışan hemen herkesin kabul edeceği bir vakıa vardır: İslam...
Alay etmenin neresi komik?   Alaycılık, insanlarla alay etmek, dünyada mevcut olan tüm sosyal sistemlerde, dinlerde, ahlak kurallarında, tavsiye edilmemiş, aksine kötü kabul edilen bir davranıştır. Alaycılık, insanlar arasında gizli bir dil gibi yayılmıştır.   Alaycılık sadece sözle değil, bakışlarla,...
Tasavvufu Bilmek İçin Gayelerini Anlamak Lazım Tasavvuf, emir ve nehiy tahtında sabretmektir. Tasavvuf, isterse kovsun, sevgilinin kapısına baş koymaktır. Tasavvuf nedir, ne değildir? “Tasavvuf nedir?” sorusuna karşılık sayısız tanım ve tarif yapılmıştır. Şüphesiz bu kadar çok tanımının olması onun bir...
15 Temmuz Darbe Gecesi Abdestimizi aldık, namazımızı kıldık, “Ya Allah Bismillah” diyerek meydanlara döküldük. Yaralandık, can verdik, devletin ve milletin namusunu kurtardık. Ülkeyi iç savaşın, işgalin ve kaosun eşiğinden döndürdük. Sonra bir de baktık ki; Türkiye savaşta Müslümanların, barışta ise...
Eyüpsultan Nişanca’da, şehrin gürültüsünden, telaşından uzak,  zengin tarihi geçmişi, muhteşem bezemeli mezar taşlarıyla dolu haziresi, civarındaki ahşap evleri, yanı başında bir Sinan eseri olan Nişancı Mustafa Paşa Câmii ile birlikte, eski hüviyetini muhafaza etmeye çalışan bir “Tekke Külliyesi” vardır. Murad-ı...
Kapak Dosyaları
“Sana vahyolunan kitabı güzel güzel oku ve namazı kıl, sahih namaz, edepsizlikten ve uygunsuzluktan nehyeder...
Alay etmenin neresi komik?   Alaycılık, insanlarla alay etmek, dünyada mevcut olan tüm sosyal sistemlerde,...
Niçin iki yakamız bir araya gelmiyor? Biraz kırıcı, biraz kötü niyetli, biraz itici gibi gelebilir...
Hidayet, şifa’nın ve hayrın kaynağı Son zamanlarda, mütedeyyin camiada da “İçim daralıyor”, “Bunalımdayım”, “Sıkıntıdan patlamak...
Hz. Peygamber şöyle buyurmuş:   “Rabbim bana dokuz ahlâkla ahlâklanmamı; dokuz hasleti, dokuz huyu ahlâk...
Sohbetler
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine karşı edepli...
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler,...
Nefsi başıboş bırakmamalı   Allahu Zülcelâl bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “Çünkü nefis, daima kötülüğü...
İlmi talep eden kimselerden olun   “Ey Muhammed! De ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur...
Allahu Zülcelâl a yeti kerimede şöyle buyuruyor: “Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, artık onu...
Araştırma
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler,...
Gerçek âlimler ve aldatanlar ‘Ledün’den pay sahibiyim’ edebiyatı   “Modern çağın en büyük eksiği nedir?”...
Zaman Ve Ötesi Zaman, binlerce yıl bir takvim, bir saat niteliğinde kavrandı. Her yeniyi eskiten,...
Son yıllarda, Ramazan-ı Şerif geldiğinde, bizim olmayan bir gündem Müslümanlara dayatılmaya çalışılıyor. Dine en uzak...
Karşılık beklemeden yardımcı olmak anlamındaki hizmetin tasavvuf kültürü içinde önemli bir yeri vardır. Horasan tasavvufunun...
Kadın - Aile
“Bana yardım edin ama yardım ettiğinizi hissettirmeyin!” Çocuğum deliriyor mu? Ergen, kendine has bir kişilik...
“Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik… Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik!...
Ailede huzur ancak İslam’la olur Günümüzde yuva yıkan en büyük etkenlerden birisi de eşlerin namuslarını...
Tesettürün gayesi ve hikmesi   Tesettür kelime anlamı olarak “kapanmak, gizlenmek” anlamına gelir. Zaten İslam’a...
Bir kimse Allah’ın emirlerine aykırı bir şekilde giyinerek Allah’ın rızasını kazanamaz. Bu yazı Allah’ın rızasını...
Güncel Konular
İslam’ın, kısa bir zamanda yeryüzünün çok farklı coğrafyalarında yayılmasının, elbette çok önemli sebepleri vardır. Bu...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine karşı edepli...
“Tasavvuf insanları dünyadan uzaklaştırmakla hayata ve topluma ilgisiz mi kılıyor, Tasavvuf ehli olarak bilinen insanların mesela cihada iştirak ettiği...
“Sana vahyolunan kitabı güzel güzel oku ve namazı kıl, sahih namaz, edepsizlikten ve uygunsuzluktan nehyeder...
Kötü Örnekler Yanıltıyor Kavram kargaşası yaşanıyor… Günümüzde birçok mesele, derin bir bakış olmaksızın anlaşılmayacak şekilde...
2000 yılında Amerika’nın o zamanki Başkanı Clinton şöyle demişti: “20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması ile...
Gönül Dünyamız
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine karşı edepli olanlar, güvenen ve itaat edenler var ya, işte bunlar da cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalırlar.” (Hud; 23)   Bu ayeti kerime, müminler için en...
“Tasavvuf insanları dünyadan uzaklaştırmakla hayata ve topluma ilgisiz mi kılıyor, Tasavvuf ehli olarak bilinen insanların mesela cihada iştirak ettiği vaki midir?…”   Bu soruya, Osmanlı‘nın kuruluşundan itibaren fetihlerin öncü kuvveti olmuş gazi dervişleri, Senûsiyye hareketini, Hindistan‘lı Rabbânî alimlerin ya da Şeyh Şamil‘in cihadı gibi harc-ı alem (herkesçe bilinen) örnekleri zikrederek...
Kötü Örnekler Yanıltıyor Kavram kargaşası yaşanıyor… Günümüzde birçok mesele, derin bir bakış olmaksızın anlaşılmayacak şekilde karmaşa içindedir. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Siz okuyucularımızın bile; bir kendinizi tanımlama şekliniz vardır. Bir de dışarıdan, çevrenizden algılandığınız şekliniz ve kişiliğiniz vardır....
Eyüpsultan Nişanca’da, şehrin gürültüsünden, telaşından uzak,  zengin tarihi geçmişi, muhteşem bezemeli mezar taşlarıyla dolu haziresi, civarındaki ahşap evleri, yanı başında bir Sinan eseri olan Nişancı Mustafa Paşa Câmii ile birlikte, eski hüviyetini muhafaza etmeye çalışan bir “Tekke Külliyesi” vardır. Murad-ı...
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler, kaçınacağı yasaklar ve razı olacağı kaderidir. Hemen hemen hiçbir mü’min bu üç halin dışında kalamaz. Bunlar, onun kalbinden çıkmamalı, içinde hep bunlar fısıldamalı. Âzâ ve...
Nefsi başıboş bırakmamalı   Allahu Zülcelâl bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “Çünkü nefis, daima kötülüğü emreder.” (Yusuf; 53)   Nefis, düşmanların en tehlikeli ve zararlısı, tedavisi çok zor olanı ve insanı Allahu Zülcelal’in rızasına giden yoldan ayıran bir düşmandır.  ...
Bazan, İran Ebnalarındandır. Ebna’lar; İran Kisrası Enuşrivan’ın Seyf b. Ziyezen komutasında Habeşlilerle savaşmak için Yemen’e gönderdiği İranlı askerlerin, Yemenli hanımlarla evlenmeleri sonucunda doğan nesildendir. Halkı zulümden kurtarmak için Habeşlilerle savaşan bu askerler, savaştan sonra geri dönmeyip Yemen’de kaldılar. Burada evlenip...
‘İslam’ın Delili”   İslâm dünyasında Hüccetü’l İslâm (İslâm’ın delili) olarak tanınan İmam-ı Gazali, Selçuklu döneminde yaşamış, İslam’a yönelen hücumlara, dine yapılan taarruzlara karşı müdafaalarda bulunmuş, dinin anlaşılması için tartışmaya açılmış olan meselelere çözümler getirmiş bir müceddittir.   Kendi döneminde, dine...
Dünya çapında düşünüldüğünde üzülerek görmekteyiz ki, günümüz müslümanları, İslam’ın izzet ve şerefini temsil edemez durumdalar. Batı ve bazı güç odakları karşısında aşağılık kompleksi, endişe ve korku ile hareket edilir hale gelinmiş…   Bu durumun çok farklı sebepleri var. Ama asıl...
“Şu işi veya şeyi yarattım” yada “yaratacağım” demek câiz midir? Bazı kardeşlerimiz manasını bilmeden “şu işi yarattım” veya “yaratacağım” gibi kelimeler kullanmaktadırlar. Halbuki Ehl-i Sünnet ve’l Cemaate göre, kula yaratıcı (Hâlık) kelimelerini isnad etmek, yakıştırmak câiz değildir. Çünkü ‘Hâlık’ yani...
VİDEO GALERİ
Gerçek âlimler ve aldatanlar ‘Ledün’den pay sahibiyim’ edebiyatı   “Modern çağın en büyük eksiği nedir?” denilse bu fakirin cevabı ilk olarak “âlim” olacaktır. Çünkü Tabakat kitaplarında gördüğümüz âlim portreleri ile...
Merkezinde Kur’an ve Sünnet var Hacegan ve Nakşibendiyye yolunda dini kurallara sıkı bir şekilde riayet...
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler, kaçınacağı yasaklar ve razı olacağı kaderidir. Hemen hemen hiçbir mü’min bu üç halin dışında kalamaz....
Karşılık beklemeden yardımcı olmak anlamındaki hizmetin tasavvuf kültürü içinde önemli bir yeri vardır. Horasan tasavvufunun...
“Kim vermiş, kimden alınmış” bilinmezdi… Eskiden köylerdeki mahallelerin her birinde beldenin ‘Emin’leri olurdu. Bazı bölgelerde...
İslam medeniyetinde, insan terbiyesiyle doğrudan ilgilenen ve bu alanda çalışmalar yapan, bir anlamda İslam etik...
Geçmiş büyüklerin en başta gelen ahlâkı Kur’ân ve Sünnet’e sarılmaları, asla bundan taviz vermemeleriydi. Onlardan...
Bir devre damga vuran âlim Bir dönem düşünün ki, devlet başında düşmanları tarafından bile Muhteşem diye anılan Kanuni Sultan Süleyman; mimaride, günümüz teknolojisi ile bile yapılmaya cesaret edilemeyen eserlerin sahibi...
Ailede huzur ancak İslam’la olur Günümüzde yuva yıkan en büyük etkenlerden birisi de eşlerin namuslarını korumamaları, yani birbirlerini aldatmalarıdır. Bu tür şeytani yollara tevessül edenler çok şeylerini kaybedebilirler. En başta...
Dünyanın öbür ucunda bulunan bir insanla anlık konuşmak, belge ve bilgi paylaşmak basit bir hale...
Eyüpsultan Nişanca’da, şehrin gürültüsünden, telaşından uzak,  zengin tarihi geçmişi, muhteşem bezemeli mezar taşlarıyla dolu haziresi, civarındaki ahşap evleri, yanı başında bir Sinan eseri olan Nişancı Mustafa Paşa Câmii ile birlikte,...
‘İslam’ın Delili”   İslâm dünyasında Hüccetü’l İslâm (İslâm’ın delili) olarak tanınan İmam-ı Gazali, Selçuklu döneminde...
Eskiler, bahar gelmesinden önce havaya, suya, toprağa cemreler düştüğüne inanırlarmış. Zemheri geçip, cemreler birer birer...