Güncel Konular
Esselamu Aleykum   “İslam’ı yaşamanın elde kor taşımak kadar zor olduğu” bir zamanda yaşıyoruz.   İslam alemi, tarihin hiçbir döneminde bu kadar bölük pörçük olmadı. Bu kadar şeytani desiselerle karşılaşmadı. Ve hiçbir zaman bu kadar İslam garip olmadı.   Efendimiz...
İslam aleminin çok zor günler geçirdiği bir devirdeyiz. Esasen ümmetin hemen her asırda karşılaştıkları çeşitli zorluklar olmuştur; ancak içinde bulunduğumuz zaman, Ehl-i sünnet Müslümanların başsız olduğu, aralarında her çeşit tefrika ve fitnenin çıktığı, çok çeşitli buhranların yaşandığı bir çağ olması...
Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. (Onlara) “Selametle, güven içinde girin!” denilir.” (Hicr; 45-46)   Allah-u Zülcelal başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ne yerde, ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden...
Böyle bilmezdik biz Beyoğlu’nu İstanbul denilince ilk akla gelen, tepeler üzerine konmuş görkemli camilerdir. Sultan Ahmed, Ayasofya, Nuruosmaniye, Beyazıt, Süleymaniye, Fatih, Şehzadebaşı, Yavuz Sultan Selim ve Mihrimah Sultan  Camii gibileri… Bunlar hakikaten şehrin siluetini de oluştururlar. Adeta birer damga hatta...
Bir İman kahramanı Hazreti Bilal -radıyallahu anh- Davetin gizli yapıldığı ilk döneminde iman edip, İslamı kabul ettiği için müşriklerin şiddetli işkencelerine maruz kalan sahabe efendilerimizden birisidir Bilâl bin Rebah radıyallahu teala anhum Hazretleri. Diğer bilinen adı, Bilâl-i Habeşî… Adının bile...
Hadis-i Kudsi Said İbni Abdülaziz’in Rebia b. Yezid’den; Rebia’nın Ebu İdris el-Havlani’den, onun Ebu Zer Cündüb İbn Cünade radıyallahu anhudan; Ebu Zer’in, Nebi (s.a.v)’den; Onun da Allah Tebareke ve Teâlâ hazretlerinden rivayet ettiğine göre, Allah Teâlâ şöyle buyurdu:   “Ey...
Tarihte Allah’a itaat eden ve buna davet edenler…. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin Mekke’den Medine’ye hicreti altıncı yılını dolduruyordu. Olayların akışına bakılacak olursa tıpkı Mekke’de olduğu gibi Medine’de de Müslümanlar rahat içinde değillerdi. Medine’de İslam Devleti kurulunca, buna bağlı olarak...
Ebu Hamza, Bağdat tasavvuf ekolünün önde gelen üstadlarındandır. Zikrin safası, cem’u’l-himme, mahabbet, şevk, kurb. üns gibi tasavvufun sırlarına dair söz söyleyenlerin ilkidir. Bağdad’da ondan önce bu tür konularda konuşan pek yoktur. Ehlisünnet mezheb imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel ile de çağdaştır....
İlim yasaklanınca babası hicret eder     Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin son dönem âşıklarının en meşhurlarından birisi olan Ali Ulvi Kurucu Efendi, 1920’de Konya’da doğmuştur. Sülalesi Konya’da Hocazadeler olarak bilinen bir ailedir. Dedesi Hacı Veyis Efendi (1860–1935), Babası İbrahim Efendi...
‘Hizmet’ nedir? İslam dini, insanın dünya ve ahiret huzuru için yüce yaratıcı tarafından gönderilmiştir. Huzur ve mutluluğu arayan insan, Allah’ın rahmet ve merhametinin tecellisi olarak gönderilen dine uymalı ve onun diğer insanlara ulaştırılması için örnek olarak gayret göstermelidir. Ruhî niteliklerini...
Kapak Dosyaları
İslam aleminin çok zor günler geçirdiği bir devirdeyiz. Esasen ümmetin hemen her asırda karşılaştıkları çeşitli...
Tabî olunacak güneşler ve hidayet yıldızları Kur’an-ı Kerim’in o yüce beyanlarında Sahabe’nin belirgin izlerini bulmak...
İmanın ta kendisi Vesvese konusunda Ebu Hüreyre radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîf’te buyruluyor...
İblis insana hased etmiştir! Allah-u Zülcelal Kuran-ı Kerim’de insanoğluna, başka bir kaynaktan elde edemeyeceği veya...
Rab, Melik ve İlah olan Allah’a sığınıyoruz ! “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, İnsanların...
Sohbetler
Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. (Onlara)...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyuruyor; “(Artık bütün) yüzler (ezelde ve ebedde) diri ve herşey’e...
Kalbimizi el-Vahid olan Allah’a teslim edelim “(Ey Habîbim!) İşte gerçekten şunu bil ki, Allah’dan başka...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyurmuştur: “İman edip salih amel işleyenler ve Rablerine karşı edepli...
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler,...
Araştırma
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…...
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler,...
Gerçek âlimler ve aldatanlar ‘Ledün’den pay sahibiyim’ edebiyatı   “Modern çağın en büyük eksiği nedir?”...
Zaman Ve Ötesi Zaman, binlerce yıl bir takvim, bir saat niteliğinde kavrandı. Her yeniyi eskiten,...
Son yıllarda, Ramazan-ı Şerif geldiğinde, bizim olmayan bir gündem Müslümanlara dayatılmaya çalışılıyor. Dine en uzak...
Kadın - Aile
“Bana yardım edin ama yardım ettiğinizi hissettirmeyin!” Çocuğum deliriyor mu? Ergen, kendine has bir kişilik...
“Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik… Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik!...
Ailede huzur ancak İslam’la olur Günümüzde yuva yıkan en büyük etkenlerden birisi de eşlerin namuslarını...
Tesettürün gayesi ve hikmesi   Tesettür kelime anlamı olarak “kapanmak, gizlenmek” anlamına gelir. Zaten İslam’a...
Bir kimse Allah’ın emirlerine aykırı bir şekilde giyinerek Allah’ın rızasını kazanamaz. Bu yazı Allah’ın rızasını...
Güncel Konular
Esselamu Aleykum   “İslam’ı yaşamanın elde kor taşımak kadar zor olduğu” bir zamanda yaşıyoruz.  ...
İslam aleminin çok zor günler geçirdiği bir devirdeyiz. Esasen ümmetin hemen her asırda karşılaştıkları çeşitli...
Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. (Onlara)...
Böyle bilmezdik biz Beyoğlu’nu İstanbul denilince ilk akla gelen, tepeler üzerine konmuş görkemli camilerdir. Sultan...
Bir İman kahramanı Hazreti Bilal -radıyallahu anh- Davetin gizli yapıldığı ilk döneminde iman edip, İslamı...
Hadis-i Kudsi Said İbni Abdülaziz’in Rebia b. Yezid’den; Rebia’nın Ebu İdris el-Havlani’den, onun Ebu Zer...
Gönül Dünyamız
Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, cennetlerde ve ırmakların başındadırlar. (Onlara) “Selametle, güven içinde girin!” denilir.” (Hicr; 45-46)   Allah-u Zülcelal başka bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Ne yerde, ne gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden...
Böyle bilmezdik biz Beyoğlu’nu İstanbul denilince ilk akla gelen, tepeler üzerine konmuş görkemli camilerdir. Sultan Ahmed, Ayasofya, Nuruosmaniye, Beyazıt, Süleymaniye, Fatih, Şehzadebaşı, Yavuz Sultan Selim ve Mihrimah Sultan  Camii gibileri… Bunlar hakikaten şehrin siluetini de oluştururlar. Adeta birer damga hatta...
Bir İman kahramanı Hazreti Bilal -radıyallahu anh- Davetin gizli yapıldığı ilk döneminde iman edip, İslamı kabul ettiği için müşriklerin şiddetli işkencelerine maruz kalan sahabe efendilerimizden birisidir Bilâl bin Rebah radıyallahu teala anhum Hazretleri. Diğer bilinen adı, Bilâl-i Habeşî… Adının bile...
Hadis-i Kudsi Said İbni Abdülaziz’in Rebia b. Yezid’den; Rebia’nın Ebu İdris el-Havlani’den, onun Ebu Zer Cündüb İbn Cünade radıyallahu anhudan; Ebu Zer’in, Nebi (s.a.v)’den; Onun da Allah Tebareke ve Teâlâ hazretlerinden rivayet ettiğine göre, Allah Teâlâ şöyle buyurdu:   “Ey...
Tarihte Allah’a itaat eden ve buna davet edenler…. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin Mekke’den Medine’ye hicreti altıncı yılını dolduruyordu. Olayların akışına bakılacak olursa tıpkı Mekke’de olduğu gibi Medine’de de Müslümanlar rahat içinde değillerdi. Medine’de İslam Devleti kurulunca, buna bağlı olarak...
Ebu Hamza, Bağdat tasavvuf ekolünün önde gelen üstadlarındandır. Zikrin safası, cem’u’l-himme, mahabbet, şevk, kurb. üns gibi tasavvufun sırlarına dair söz söyleyenlerin ilkidir. Bağdad’da ondan önce bu tür konularda konuşan pek yoktur. Ehlisünnet mezheb imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel ile de çağdaştır....
İlim yasaklanınca babası hicret eder     Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin son dönem âşıklarının en meşhurlarından birisi olan Ali Ulvi Kurucu Efendi, 1920’de Konya’da doğmuştur. Sülalesi Konya’da Hocazadeler olarak bilinen bir ailedir. Dedesi Hacı Veyis Efendi (1860–1935), Babası İbrahim Efendi...
Zamanının sayılı zenginlerindendi Salihlerden Muhammed b. Semmak rahmetullahi aleyh anlatmıştır: “Musa b. Muhammed b. Süleyman el-Hâşimi Beni Ümeyye kabilesinin yaşantı bakımından en müreffehi, hâlce bolluk içinde ve en rahat olanıydı. Giyim kuşam, yeme içme, cariyeler, hizmetçiler, uşaklar! Her türlü lezzeti...
Allahu Zülcelâl, ayeti kerimede şöyle buyuruyor; “(Artık bütün) yüzler (ezelde ve ebedde) diri ve herşey’e bihakkın haakim olan Allaha baş eğmişdir. Zulüm yükü taşıyanlar ise hakıykaten husrâne uğramışdır. Kim, bir mü’min olarak, iyi iyi amel (ve hareket) lerde bulunursa o,...
Ahî Çelebi Camii, ‘Kanlıfırın Mescidi’ ve ‘Yemişçiler Camii’ olarak da bilinir.  Fatih ilçesi, Eminönü semtinde, Yoğurtçular sokağındadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Zindan Han arasında kalır. Sahile çok yakın bir mesafededir. İstanbullular camiyi daha ziyade hikâyesi ile bilirler. Banisi Ahî Mehmet...
VİDEO GALERİ
Gerçek âlimler ve aldatanlar ‘Ledün’den pay sahibiyim’ edebiyatı   “Modern çağın en büyük eksiği nedir?” denilse bu fakirin cevabı ilk olarak “âlim” olacaktır. Çünkü Tabakat kitaplarında gördüğümüz âlim portreleri ile...
Merkezinde Kur’an ve Sünnet var Hacegan ve Nakşibendiyye yolunda dini kurallara sıkı bir şekilde riayet...
Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler, kaçınacağı yasaklar ve razı olacağı kaderidir. Hemen hemen hiçbir mü’min bu üç halin dışında kalamaz....
Karşılık beklemeden yardımcı olmak anlamındaki hizmetin tasavvuf kültürü içinde önemli bir yeri vardır. Horasan tasavvufunun...
“Kim vermiş, kimden alınmış” bilinmezdi… Eskiden köylerdeki mahallelerin her birinde beldenin ‘Emin’leri olurdu. Bazı bölgelerde...
İslam medeniyetinde, insan terbiyesiyle doğrudan ilgilenen ve bu alanda çalışmalar yapan, bir anlamda İslam etik...
Geçmiş büyüklerin en başta gelen ahlâkı Kur’ân ve Sünnet’e sarılmaları, asla bundan taviz vermemeleriydi. Onlardan...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…   Osmanlıların en meşhur fıkıh âlimlerinden olan İbni Abidin rahimehullahın ismi, Seyyid Muhammed Emin bin...
Bir devre damga vuran âlim Bir dönem düşünün ki, devlet başında düşmanları tarafından bile Muhteşem...
Ailede huzur ancak İslam’la olur Günümüzde yuva yıkan en büyük etkenlerden birisi de eşlerin namuslarını korumamaları, yani birbirlerini aldatmalarıdır. Bu tür şeytani yollara tevessül edenler çok şeylerini kaybedebilirler. En başta...
Dünyanın öbür ucunda bulunan bir insanla anlık konuşmak, belge ve bilgi paylaşmak basit bir hale...
Ebu Hamza, Bağdat tasavvuf ekolünün önde gelen üstadlarındandır. Zikrin safası, cem’u’l-himme, mahabbet, şevk, kurb. üns gibi tasavvufun sırlarına dair söz söyleyenlerin ilkidir. Bağdad’da ondan önce bu tür konularda konuşan pek...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…...
Eyüpsultan Nişanca’da, şehrin gürültüsünden, telaşından uzak,  zengin tarihi geçmişi, muhteşem bezemeli mezar taşlarıyla dolu haziresi,...
‘İslam’ın Delili”   İslâm dünyasında Hüccetü’l İslâm (İslâm’ın delili) olarak tanınan İmam-ı Gazali, Selçuklu döneminde...
Eskiler, bahar gelmesinden önce havaya, suya, toprağa cemreler düştüğüne inanırlarmış. Zemheri geçip, cemreler birer birer...