Ariflerden İnciler

Ariflerden İnciler
islamcokguzel-reyhaniyayinlari-hz-muhammed-kitap-kampanyasi

KALBTE HAKİKİ MATLUPTAN BAŞKA BİR ŞEY KALMASIN

En mühim vasiyetim şudur ki: Ölümü, ahiret hallerini ve nimetlerin hakiki sâhibini unutmayınız. Elden geldiği kadar peygamberlerin efendisi sallallahu aleyhi vesellemin sünnetine uymada ileri gitmeye çalışınız. Günde bin kere duyulmayacak kadar alçak sesle, Kelime-i tehlîl (Kelime-i tevhid) söyleyiniz. Hem kalbe yönelerek, hem de manasını düşünerek olsun. Böylece kalpte, hakiki matlûbdan başka bir şey kalmasın. Zira büyüklerin yolunda asıl maksat mâbûddur.

Mevlana Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh

 

***

 

HAYRA VESİLE OLAN YAPAN GİBİ ECİR KAZANIR

“Ey dostlarım! Hakiki saadet ve olgunluk, iki cihanın efendisi olan Peygamber efendimize tâbi olmak, O’nun tebliğ ettiği İslamiyet’in boyasıyla boyanmak, bizzat emirlerine uyarak yasakladığı şeylerden sakınmakla mümkündür. Ayrıca bunları başkalarına da yaptırmalıdır. Bir kimse başkasını İslamiyet’in emir ve nehiylerine muhalefetten men edecek kudrette olup da onu men etmezse, o kimsenin ortağıdır yâni o işi birlikte yapmış sayılırlar. Bir kimse Peygamber efendimizin sünnetini ve İslamiyet’in hükümlerini başkasına yaptırsa, ona hâsıl olacak ecir ve sevabından hiçbir şey noksan olmaksızın kendisine de hâsıl olur.”

Muhammed Diyauddin rahmetullahi aleyh

 

***

SALİH AMELLER YAPMAKTA GAYE NEDİR?

“İnsan çalışıp, yorulup eziyet çekmeden dünya rahatını temin edemeyeceği gibi, ahiret rahatı da çalışılmadan, yorulmadan temin edilemez. Ahirette vücut rahatı bulunamaz. Öyleyse insan, ne kadar zor olursa olsun, mecburen ibadetini yapmalıdır. Böyle zorlukla yapılan ibadet Allah’ın yanında daha makbuldür. Hayrı daha çoktur. Çünkü amel, tâât ve ibadet Allah’ın emirlerine uymak ve aynı zamanda nefis ve şeytana muhalefet içindir. Ameldeki gaye budur. “

Seyyid Abdulhakim El-Hüseyni rahmetullahi aleyh

 

***
AHMAK ÇOK OLAN EBEDİYİ AZ OLAN FANİYE DEĞİŞİR
Seni kendisine yükseltecek amellerle Allah’a yönel. Ve bil ki, gerek az gerek çok olsun, her dünyayı elde etme düşüncesi ahiretine perdedir. Tehlikesi az da olsa, tehlikeli bir şeye meyletmekten sakın. Çünkü seni açıkça güzel bir halden saptırır. Ahmakların en ahmağı odur ki, ebedî olan çoğu, fani olan aza değişir ve kendisini dünya işlerine daldırarak ahiret işlerinden alıkoyar.

İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh

***

KERAMETLER HALLER OLMASIN HİÇ GAM DEĞİL!

“Allah-u Teâlâ’dan başka hiçbir muradın kalmayıncaya kadar gayret göster. Bu muradın hâsıl olunca, işin tamamdır. İsterse senden kerametler, haller ve tecelliler hâsıl olmasın, gam değildir.”

Hace Ubeydullah Ahrar rahmetullahi aleyh

 

***

 

BARİ ŞU ÜÇ HUSUSTA SENDEN EMİN OLSUN
“Bir Müslüman şu üç hususta senden emin olsun: Bir Müslümana faydalı olamıyorsan, zararın dokunmasın. Onu sevindiremiyorsan, bari onu üzme. Onu methedemiyorsan bari onu kötüleme…”
Yahya b. Muaz rahmetullahi aleyh

 

***

HELAL RIZIK PEŞİNDE KOŞUYORSAN HOR GÖRÜLSEN NE?
“Helâl rızık aramak ve bulmak için alçalan ve zillete düşen kimseyi, Allah-u Teâlâ, ahirette yüksek makam ve mertebelere kavuşan sıddıklarla beraber haşr edecektir (toplayacaktır).”

Süfyani Sevri rahmetullahi aleyh
***

BİDATTEN KAÇINAN DAHA ÜSTÜNDÜR

“Bidatlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü, bidat karışmamış olmasıdır. Ortadan kalkan her yol, bidat yüzünden kalkmıştır. Farzlarla yetinip, bidatlerden kaçınan kimse, bir bidat işleyip, birçok tâatler yapıp hâl ve mevâcide (ved hallerine) kavuşandan üstündür.”
Seyyid Sıbgatullah Arvasi rahmetullahi aleyh

 

***

ALLAH’IN RIZASINI KAZANMAK İÇİN BİR AN DAHİ DURMAMALIDIR
Peki, nedir dünya? Dünya, insanı cehenneme sürükleyen şeylerdir. Her ne varsa insanı Allah’tan uzaklaştıran, işte o şey dünyadır. İnsanı Allah’a itaatten alıkoyan her şey, ahireti unutturan ne varsa hepsi dünyadır ve kıyamet günü insanın başına bela olacaktır.

İnsan, nasıl dünyevi gayelerinin sıkıntısını çekiyor, herhangi bir şeyi yapamadığı vakit mahzun oluyor ise ahireti mevzusunda da meraklı olması ve günah işlediği zaman öyle mahzun olması lazımdır. Peki, ahirete meraklı olmanın manası nedir? İnsanın Allah-u Zülcelal’in rızasına meraklı olması, salih ameller yapmak için gayret göstermesi ve Allah’ın rızasını kazanmak için bir an dahi vaktini boşa harcamamasıdır.

Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ