Ariflerden İnciler

Ariflerden İnciler
islamcokguzel-reyhaniyayinlari-hz-muhammed-kitap-kampanyasi

Süfyan-ı Sevrî rahmetullahi aleyhiden bazı sözler

– Eğer insanların ağraz-ı dünyadan âri (dünyevi hedeflerden uzak) olarak ilim tahsil edeceklerine emin olsaydım, Allah rızası için evlerine gider öğretirdim.

– Cidden âlim olanlar, ziyaretlerini zenginlere hasretmezler.

– Haksız sözleri tasdik eden dost değildir.

– Kalp hulusu ile tahsil olunan ilim, ibadetin ta kendisidir.

– Çok adam vardır ki, haktan yana görünür; münafıktır.

 

 

Ebu Nasr Beşer İbnü’l-Haris rahmetullâhi aleyhiden…
– Elem ve kederlerden masun (muhafaza) olmak isteyenler, kötü tabiatlılarla konuşmasınlar.

– Medihten (övülmekten) hoşlanmak kadar ahmaklık tasavvur edilemez.

 

 

Ebu Yahya Malik rahmetullâhi aleyhiden…

 

– Bir köpek, fena ve kötü ahlâklı arkadaştan hayırlıdır.

– Âhiret işlerine teşvik edecek arkadaş kalmadı. Şimdiki arkadaşlar, arkadaşının kalbini ifsat etmekten başka bir şeye yaramazlar.

 

 

 

Ebû Derda rahmetullâhi aleyhiden…

 

– İyilik kaybolmaz, fenalık unutulmaz.

– Hayrın ne kadar ufak olsa da yine işle.

– İlim olmayınca insan muttaki de olamaz

 

 

 

Ubey İbni Ka’b rahmetullâhi aleyhiden…
– Kitabullah’ı rehber edinenin hükmüne razı olun. Çünkü Cenab-ı Nebi aleyhissalâtu vesselâm bize Kur’ân’ı halef olarak bıraktı.

– Açlık nur, tokluk şehvet ateşidir.

– Hakikati söyleyenlerin ne kadar muarız ve tahkir edicisi olsa da düşmanları dahi onların ulviyetini tasdik ederler.

 

 

 

Selman-ı Fârisî rahmetullâhi aleyhiden…
– Gece ibadetlerini bırakma.

– Sadık arkadaşını bir kabahatinden dolayı terk etme, zira o, müsait bir zamanda hatasını telafi eder.

 

* * *

 

Talha bin Abdullah rahmetullâhi aleyhiden…
– Çok zeliller vardır ki, hüsn-ü ahlâkı (güzel ahlak) kendisini aziz eylemiştir. Sû-i ahlâk (kötü ahlak) bir vahşettir ki, neticesi vahimdir.

– Hayâsız bir ömürde hayır yoktur.

 

 

 

Hz. Ali kerremallahu vecheden…
– Seninle arkadaş olacak kimse; akıllı, fenalıklardan sakınan, sâfi, doğru ve dürüst kimse olmalı.

– Halk arasında fenalıklar doğuracak sözler söyleme, dilini tut.

– Senin hakkında bir fenalığa sebep olabilecek herhangi bir şeye bakmaktan gözlerini men et.

– Dünyaya aldanıp da saraylar kurmaktan çekin.

– Bir dostunun Allah’a sevgisi yoksa sadık bile olsa ondan ayrıl.

– Sır, bence anahtarı kaybolmuş, kapısı mühürlenmiş, kilitli bir ev içindeki vediaya (emanet) benzer.

– Akıl din ile; din akıl ile beraberdir.

 

 


Abdullah bin Hasan rahmetullâhi aleyhiden…

– Salihlerin bulunduğu yerlere rahmet nazil olur.

– Cemal-i ilim cemal-i servetten efdaldir. (İlmin güzelliği zenginlik güzelliğinden üstündür.)

– Kendini senâ eden (öven), kadir ve itibardan düşer.

 

* * *
İmam-ı Âzam rahmetullâhi aleyhiden…

 

– Elli senedir halkla temas ederim. Ne günahlarımı affedecek bir dost, ne de gazabımı teskin ve ayıbımı örtecek bir arkadaş bulabildim.

– İlmi ve faydalı şeyleri bırakıp da cahiller ve kararsız adamlarla konuşmaya koyulmak, ahmaklık gibidir.

– (Ey ilim ehli!) İlmi zillete düşürmeyin. Cahil ile ünsiyetten daha elim bir şey yoktur.

 

 

 

Zemahşeri rahmetullâhi aleyhiden…

 

– Büyük bir fenalığa karşı akla gelecek iyilik, onu af etmektir. Lakin en büyük iyilik, fazladan kendisine iyilikte bulunmaktır.

– Seni zemmedeni methetmen (aşağılayanı övmen), (sevap ve fazilet açısından) ciğerpareni öldüren adamın oğlunu ölümden kurtarmak gibidir.

 

 

Hazret-i Aişe radıyallâhu anha validemizden…
– İyi ahlâkın alametleri şunlardır:

Halkla olan münasebette munis ve sadık olmak,

Ana-baba ve akrabayı ziyaret etmek,

İyilik edenleri mükâfatlandırmak,

Komşunun, dostların, yakınların ayıplarını örtmek.
 

 
Muhyiddin-i Arabî rahmetullâhi aleyhiden…

 

– Birlik kuvvettir. Müslümanlar İslâmî bağlarla birbirlerine bağlanıp uzlaşırlarsa, yıkılmaz bir kale gibi olurlar. Din düşmanlarının bütün tecavüzlerine, zulüm ve taarruzlarına, düşmanların hilelerine karşı koymak ve korunmakta muvaffak olurlar. Ve dünyada en sadık dost, en civanmert kardeş ve arkadaşa nail olurlar.

– Mürüvvet sahibi odur ki, halkın iyiliklerini görür, fenalıklarını görmez.

– Nefsinin noksanını görmekte kör olanın günden güne azgınlığı artar.

 

 

 

Davut bin İsfehânî rahmetullâhi aleyhiden…

 

– Af aklın zekâtıdır.

– Kendini, nefsini beğenmek kadar ahmaklık olamaz.

 

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ