191 Kasım 2016

Rasulullah’a dayanmayan hükmün hükmü İlim çevrelerinde çok meşhur bir söz vardır: “Ağızdan alınmayan ilim merduttur...
Ahmet Muhtar Büyükçınar kimdir? Ahmet Muhtar Büyükçınar, 1920 yılında Gaziantep’te doğdu. Merhametsiz ve cimri bir...
Takdim Hemen her devirde; Peygamber Efendimizin sahih hadislerinde haber verdiği ‘mehdiyet’ kavramını suistimal edenler olmuştur....
İnsan dediğin bir zübdei âlem fakat unutmuş yaratılış gayesini Yaşamak nedir? Yaşamdan lezzet almak neyle...
Sadık rüyalar Kur’an-ı Kerim, Yusuf aleyhisselam (bkz. Yusuf, 12/4-6) ve İbrahim aleyhisselam efendilerimizin (bkz. Saffât,...
Çöken toplum İmamı Gazali ile ihya oldu Miladî 11, Hicrî 5. yüzyılda İslam âlemi zenginliğin...
İslam’ın yeryüzüne yayıldığı özellikle Arabistan havzasının dışına çıkıldığı ilk dönemlerde, farklı kavim ve coğrafyalarda yaşayan...
Kalbimizi el-Vahid olan Allah’a teslim edelim “(Ey Habîbim!) İşte gerçekten şunu bil ki, Allah’dan başka...
Bir Arif-i Rabbani zuhur eder de söndürür fitnelerini Ehl-i Sünnet her daim büyük isimler ile...
Nizamülmülk’ün dua orduları Büyük Selçuklu devletinin ünlü veziri Nizâmülmülk, alimlerin ve tasavvuf büyüklerinin halkı irşad...
Şam’ın bağrında filizlenmiş koca bir çınar; âlimlerin büyüklerinden, nakşibendi tarikatının neferlerinden, Allah dostu, veli zat…...
İspanya’dan Konya’ya kadar… “Tasavvuf bu toprakların, bizim diyarımızın, dünyamızın nesidir?” diyenlere cevabım tek kelime ile...
Yaratılmışların hiçbirisine yâr olmayacak ve esasında baki olan hayatın tarlası niteliğindeki dünyada Hak ile batılın...