202 Ekim 2017

İslam’da niyet; azmetmek, kastetmek, kalbin bir şeye karar verip o işin niçin yapıldığını bilmesi demektir....
Ne yapacak, ne kazanacaksak bu dünyada kazanacağız… Allah-u Zülcelâl, dünyanın ve ahiretin maişetini nerede ve...
Halka gösteriş yaparak, Hakk’ın rızası kazanılmaz! Niyet, bir kasd ve teveccüh, bir azim ve şuur...
İbadet niyetle âdetten ayrılmış olur Birinci tavsiye her hayırlı işin amaçlanmasıdır.   Her işin başı,...
Şehadet sevdalısı bir çocuk sahabi Meşhur sahabe Sa’d b. Ebu Vakkas’ın kardeşi olan Umeyr b....
Şeytan niçin yaratıldı? İnsan, imtihan için yaratılmıştır. Ya hayır işleyerek Allah’ın razı olduğu kulları arasına...
Sekerât (Ölüm) anı   ‘Sekr’ hali, kişinin aklına hâkim olamayışı veya aklı gideren vaziyet ve...
Niyet ne demektir? Niyet kelimesi lügatte “kastetmek” mânâsına gelmektedir. İmâm İbn Manzûr rahîmehullâh şöyle demiştir:...
Ümmetin selameti için feda olanlar   Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya...
Kadın sömürüsünün adı   Modayı, bir düşünürümüz şöyle tanımlıyor: “Moda, kudurmuş şehvetlerini doyurmak için kadına...
Cahil cinci, sahte hocalar   Psikiyatri hekimine muayene için getirilen hastaların çoğunun, önce büyücü, medyum...
N’imelceyş’ten Bir Yadigâr (Fâtih’in ve Feth’in kutlu askerlerinden) 1985 yılından beri Murat Paşa Camii’ne zaman...
Rehbere olan ihtiyaç   Âlimler, gidilecek yol için birer delildirler. Takip edilecek yol için, bir...
Soru: Ric’i ve Bâin talak ne demektir?   Sarih ve kinaye talaktan her biri, dönüş...
Vefatının senei devriyesinde, Sultan Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretlerini muhabbet ile anıyoruz. Sevenleri tarafından ‘Gönüller...
Myammar Ordusu ve desteklenen Budist çetelerce, sırf müslüman oldukları için kadın, ihtiyar, genç, çocuk hatta...
25 Ağustos 2017’de yaşanılan olaylardan sonra Arakan bölgesinde çatışmalar yeniden başladı. Dünya’nın sağır ve dilsiz...