Tarih

Tayinle gelen halife Hz. Ömer radıyallahu anhın hilafete gelişi, Hz. Ebu Bekir’in radıyallahu anhınkinden farklı...
Amaç: ‘Allah’ın adını yüceltmek’ Anadolu kapılarının biz Türklere açılması, 1071 Malazgirt Zaferiyle olmuştur; fakat bu...
“Ya yıkarlar ya da biz gidip yerle bir ederiz!” Yıldırım Bayezid Osmanlı tahtına oturunca Çandarlı...
Eyüp Sultan’da cami-i kebir çevresinde şekillenen büyük külliyeden sonra ikinci önemli külliye Zal Mahmut Paşa...
Böyle bilmezdik biz Beyoğlu’nu İstanbul denilince ilk akla gelen, tepeler üzerine konmuş görkemli camilerdir. Sultan...
Tarihte Allah’a itaat eden ve buna davet edenler…. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi vesellemin Mekke’den Medine’ye...
Ahî Çelebi Camii, ‘Kanlıfırın Mescidi’ ve ‘Yemişçiler Camii’ olarak da bilinir.  Fatih ilçesi, Eminönü semtinde,...
Çöken toplum İmamı Gazali ile ihya oldu Miladî 11, Hicrî 5. yüzyılda İslam âlemi zenginliğin...
Yaratılmışların hiçbirisine yâr olmayacak ve esasında baki olan hayatın tarlası niteliğindeki dünyada Hak ile batılın...
“Tasavvuf insanları dünyadan uzaklaştırmakla hayata ve topluma ilgisiz mi kılıyor, Tasavvuf ehli olarak bilinen insanların mesela cihada iştirak ettiği...
İlmin nihayi gayesi İlmin menşei, Hak Teala’dır. Bütün ilimler, Cenab-ı Hakk’ın bu kainata koymuş olduğu...
Melamet anlayışı ve kökeni Melamiliğin kökeni, Tasavvufun ‘Horasan Ekolüne’ uzanır. İlk kez orada görülmektedir. Hicri...
Batıl temelli egemen devletler nasıl yıkıldı? Uzak Doğu’da, değişik hanedanlarla insanları ezmekte olan Çin imparatorluğu...
Sessiz bir Osmanlı akşamı; avlulu evlerin yanında yoldan geçenler için yapılmış çeşmeler, ılıkça esen rüzgâr...
Bir tekkemiz olaydı, ışıkları yanaydı… Tarihimizle ilgili birçok konuda olduğu gibi tekkeler konusunda da dengeyi...
Böldüler, parçaladılar ve yönettiler… İngiliz’inpodyumuna düşürdüğü masum Yıl 1925… Osmanlı Hilal’inin batışının ardından henüz iki...
Sufi mefhumu, umumiyetle vecd içinde dönen dervişlere dair birtakım tasavvurlar, İslâm’ın bildik geleneklerine benzemeyen sıradışı...
Tasavvuf dergâhlarına duyulan ihtiyaç Tasavvuf yalnız bireyin nefis terbiyesi ile ilgili olsaydı, kişilerin kitaplardan öğrenip...
Sonraki Sayfa »