180 Aralık 2015

Allahu Zülcelâl ayeti kerimede şöyle buyuruyor “Ve şüphesiz ki, insan için kendi çalıştığından başkası yoktur....
Dünya harabe ve devamı olmayandır Allah Teâlâ bizleri bu dünyaya imtihan için göndermiş, ahiretin tarlası...
“Gerçek hayat; sadece ahiret hayatıdır!..” Kıssaların en güzeli Hz. Yûsuf’un kıssasını hepimiz biliriz. Rabbimizin, “Ahsen’ul...
“Dünya’ya geliş ve Dünya’dan gidiş” gibi iki muazzam meçhulün arasına sıkışan idrak, Dünya’ya aid gerçek...
Çocuk psikolojisi bilmeyen anne babalar, çocuklarına nasıl yaklaşacaklarını, nasıl diyalog kuracaklarını bilmiyorlar. Çocuklar aileden çok...
Bir iftar vakti, bir fırının kapısına, siması her gözün göremeyeceği bir asalet taşıyan, güngörmüş bir...
HADİS-İ ŞERİF Ebu Malik Haris İbni Asım el-Eş’arı radıyallahu anh rivayet ediyor. “Resulullah sallallahu aleyhi...
Dünyanın öbür ucunda bulunan bir insanla anlık konuşmak, belge ve bilgi paylaşmak basit bir hale...
Nefsanî olarak yaşanan bir dünya hayatı, helake götüren hile ve desiselerle doludur. Hz. Mevlana kuddise...
Böldüler, parçaladılar ve yönettiler… İngiliz’inpodyumuna düşürdüğü masum Yıl 1925… Osmanlı Hilal’inin batışının ardından henüz iki...
Yoktan Var Edenin Adıyla… İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’in oğulları Kabil ve Habil...
Sufi mefhumu, umumiyetle vecd içinde dönen dervişlere dair birtakım tasavvurlar, İslâm’ın bildik geleneklerine benzemeyen sıradışı...
İsrâ ve miraç mucizesinin merkezi, ilk kıblemiz, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebi gibi bir harim…...
Bir devre damga vuran âlim Bir dönem düşünün ki, devlet başında düşmanları tarafından bile Muhteşem...
Dünyanın bitmeyeceğini düşünerek yaşamak… “Yalan dünya” tabirini duymuşuzdur. “Dünya fanidir” diye hep söyleriz. Ama acaba...
Değerlerin inşa edilmesi… İslam, inşa dinidir. İslam’ın dilediği gibi davranmak, yıpranana yönelik bir onarma, bozulana...