184 Nisan 2016

İslam âleminin elli yedi parçaya bölündüğü, birçoğunun başına kukla idarecilerin getirildiği zor bir dönemden geçiyoruz....
Allah’a kulluk yapmak için varız! Allah-u Zülcelâl bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: “Peygamberlerin vazifesi, ancak...
İslam’ı ve Müslümanlar’ı tarihsel düşman olarak bellemiş bulunan Batı’nın, bu düşmanı ortadan kaldırmak veya en...
İmam Şafiî rahmetullahi aleyh hazretleri, hadisleri yani sünneti inkar inkâr edenleri “Bütün haberleri reddedenler ve...
“Ümeyye İbni Abdullah İbni Halid, Abdullah ibni Ömer’in (radıyallahu anhum ecmeıyn) yanına gidince şöyle bir...
Batıl temelli egemen devletler nasıl yıkıldı? Uzak Doğu’da, değişik hanedanlarla insanları ezmekte olan Çin imparatorluğu...
Bir kimse Allah’ın emirlerine aykırı bir şekilde giyinerek Allah’ın rızasını kazanamaz. Bu yazı Allah’ın rızasını...
‘Ölün! Dese, ölecekler’ Allah Rasulü sallallahu aleyhi vesellem Efendimize uyarak, onun kutlu terbiyesini ve nebevi...
Allahu Zülcelâl kulunu imtihan eder Bazı zamanlar Allah Azze ve Celle, kuluna imtihan kapısını açar;...
“Kim vermiş, kimden alınmış” bilinmezdi… Eskiden köylerdeki mahallelerin her birinde beldenin ‘Emin’leri olurdu. Bazı bölgelerde...
Bilgi çağı Artık bilgi çağında yaşıyoruz. 1940’larda 500 yıla inen bilgi yenilenmesi, 1980’de iki buçuk...
İslam medeniyetinde, insan terbiyesiyle doğrudan ilgilenen ve bu alanda çalışmalar yapan, bir anlamda İslam etik...
Geçmiş büyüklerin en başta gelen ahlâkı Kur’ân ve Sünnet’e sarılmaları, asla bundan taviz vermemeleriydi. Onlardan...
İnsanlığın Efendisi, son peygamber, Şefaati Uzmâ’nın, Makam-ı Mahmûd’un sahibi, Allah’ın Habîbi, hayatımızın her karesinde derin...