Genel

Eyüp Buluşmaları kapsamında bir araya gelen Hocalarımız, Mescid-i Aksa’da yaşanan işgal üzerine hazırladıkları ve 55...
Niyet ne demektir? Niyet kelimesi lügatte “kastetmek” mânâsına gelmektedir. İmâm İbn Manzûr rahîmehullâh şöyle demiştir:...
Rehbere olan ihtiyaç   Âlimler, gidilecek yol için birer delildirler. Takip edilecek yol için, bir...
Myammar Ordusu ve desteklenen Budist çetelerce, sırf müslüman oldukları için kadın, ihtiyar, genç, çocuk hatta...
25 Ağustos 2017’de yaşanılan olaylardan sonra Arakan bölgesinde çatışmalar yeniden başladı. Dünya’nın sağır ve dilsiz...
“Komşumuzun damındaki direğe ne oldu?” Tebe-i tabiinin büyüklerinden (Allah hepsinden razı olsun) Mansur b. Mu’temir’in...
Hastalıklarının farkına vararak nefsi tanımak ve bunun tedavisi ile uğraşmak her Müslümana farzdır. İnsanla, yaratıcısı...
Kahramanlarını unutanlar, kahraman çıkaramaz hale gelirler. Kahramanlığın babadan oğula miras olarak kaldığı bu topraklarda Öz...
Dostluk, arkadaşlıktan başka… Arkadaşlık ve dostluk en sık karıştırılan kavramlardır. Arkadaşlık ayrı, dostluk ayrıdır. Ancak,...
Alimlerin büyük çoğunluğuna göre, bilmeyerek de olsa inkar anlamına gelecek ‘küfür’ söz söyleyen veya küfür...
İmametin, dinimizde çok önemli bir yeri vardır. Onun için müslüman bir topluluğun önüne geçip namaz...
Edep ve incelikle süslenmiş olan Allah salih kulları evliyaullah demişlerdir ki; “Tasavvufun başı da sonu...
Zararlı bir eylemdir övmek Dilin afetlerinden bir afettir övmektir. Maalesef günümüzde övmek çoğalmıştır. İnsanlar, bir...
Sünnete uymayana uyulmaz Ashab-ı kiramların ve evliyaların en büyük ve en başta gelen ahlakı, Kur’an-ı...
Hakka âşık olanlar, zikrullahtan kaçar mı? Arif olan cevherin boş yere saçar mı? Gelsün marifet...
Herkes hatip olabilir! Hitabet doğuştan gelen bir yetenek değildir. Çalışma ve bir gayretin sonucunda herkesin...
“Men isterce‘a inde’l-musîbeti ceberallâhu musîbetehû ve ahsene ukbâhu ve ce‘ale lehû halefen sâlihan yerdâu.” (Beyhakî, Şu’abü’l-îmân,...
Muhkem ve müteşabih ayetler Kur’an-ı Kerim’deki ayetler manaları açık olan “muhkem” ile kapalı olan “müteşabih”...
Sonraki Sayfa »