Ölçü

Niyet ne demektir? Niyet kelimesi lügatte “kastetmek” mânâsına gelmektedir. İmâm İbn Manzûr rahîmehullâh şöyle demiştir:...
“Komşumuzun damındaki direğe ne oldu?” Tebe-i tabiinin büyüklerinden (Allah hepsinden razı olsun) Mansur b. Mu’temir’in...
İmametin, dinimizde çok önemli bir yeri vardır. Onun için müslüman bir topluluğun önüne geçip namaz...
Zararlı bir eylemdir övmek Dilin afetlerinden bir afettir övmektir. Maalesef günümüzde övmek çoğalmıştır. İnsanlar, bir...
Hakka âşık olanlar, zikrullahtan kaçar mı? Arif olan cevherin boş yere saçar mı? Gelsün marifet...
“Men isterce‘a inde’l-musîbeti ceberallâhu musîbetehû ve ahsene ukbâhu ve ce‘ale lehû halefen sâlihan yerdâu.” (Beyhakî, Şu’abü’l-îmân,...
Muhkem ve müteşabih ayetler Kur’an-ı Kerim’deki ayetler manaları açık olan “muhkem” ile kapalı olan “müteşabih”...
Tabî olunacak güneşler ve hidayet yıldızları Kur’an-ı Kerim’in o yüce beyanlarında Sahabe’nin belirgin izlerini bulmak...
Koğucu, laf taşıyan kimse; koğuculuk ise bir kimseye hakkında/aleyhinde bir başkasının söylemiş olduğu bir sözü...
Nefsi terbiye ve tezkiye için bir mürşid şarttır. Mürşidsiz insanın yol alması ve maksadına ulaşmasının...
Tevbe nedir? * Tevbenin en büyük şartı, iman ve kesin inançla, günahların kul ile Allah...
Çalışkanlığı ile örnek bir canlı Toz gibi yumurtadan çıkan, minik bir yavrunun hayatına dikkatinizi çekeceğim....