Nasihatler

Kalplerin gıdası ve yolculuğun azığı Her mü’mine her hal-u karda üç şey lazımdır: Tutacağı emirler,...
Fitnelere karşı hazırlıklı ol! Şu hususu iyi belle ki, âdemoğlunu kurtuluşa götürecek en güzel şey,...
İnsanız; Kabil gibi hatalara düşebiliriz, günah işleyebiliriz. Ama ne olursa olsun, babamız Hazreti Adem aleyhisselamı...
Nefsine ağır geleni yap   Melal (usanç ve hüzün) içindesin. Yoksul olduğunu düşünüyorsun. Oysa ne...
  Uyanın ey uykudakiler!   Uyanın ey gafiller! Uyanın, ey uykudakiler! Uyanın da İzzet ve...
İnsanın dünyada kaybolup gitmesi Dünya gerçek değil aldatıcıdır. Ebedi değil, geçicidir. Mevlana Hazretleri bunu şöyle...