İslami Bilgiler

Ömer b. Hattab radıyallahu anhdan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur:...
Soru: Ric’i ve Bâin talak ne demektir?   Sarih ve kinaye talaktan her biri, dönüş...
Ebû Bekir-i Sıddîk radıyallahu teâlâ anhum: “Yâ Rasulallah, namazın sonunda okumak üzere, bana bir duâ...
Bir işyerinde ve fabrikada kadın işçi, sekreter çalıştırmak câiz midir? Bir erkek, sahibi olduğu fabrikasında...
Dua
Kendim için ne söylemeliyim? Bedevîler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin huzuruna çıkınca, akıllarına gelen her...
Sihir, sebebi gizli ve ince olan şey demektir. Türkçe’de buna ‘büyü’ deniliyor. Bunu sanat haline...
“Şu işi veya şeyi yarattım” yada “yaratacağım” demek câiz midir? Bazı kardeşlerimiz manasını bilmeden “şu...
Sünnet ne demektir? Ehl-i Sünnet Nedir? Ehl-i Sünnet, kısaca; Hz. Peygamber’in sünnetine uyan ve Hz....
Müslüman olmayanların günlerini kutlamak Gayr-ı müslimlere benzemek ve onlarca kutsal sayılan gün ve vakitlerde onlar...
Allâh-u Zülcelâl bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur; “Onlar suçlulara sorarlar; ‘Sizi sakar cehennemine atan nedir?’...
Zekât ne demektir? Zekâtın hükmü nedir? Zekâtın sözlük anlamı, artmak, çoğalmak, arınmak ve bereketlenmek demektir....
Su bulamama ya da suyu kullanmaya mani bir durum olduğunda kişi nasıl abdest alacaktır? İbadetlerini...
Gusül; bütün bedenin yıkanması, yani boy abdesti almaktır. Buna büyük temizlik denir. Böyle bir temizliği...
Kısaca namazın ehemmiyeti Namaz kılmanın ne kadar önemli bir emr-i ilahi olduğu her Müslümanın bilgisi...
Zekât ne demektir? Zekâtın hükmü nedir?   Zekâtın sözlük anlamı, artmak, çoğalmak, arınmak ve bereketlenmek...
Okunuşu: “Allâhumme innî es’eluke bismikel ehadil e’azzi ve ed’ûkellâhumme bismikel azîmil vitr ve ed’ûkellâhumme bismikel...
Namazı yarıda kesmek hangi durumlarda caizdir?   Burada zikredilecek hususlardan dolayı farz da olsa namazı...
Sahabeden Abdullah İbn-i Abbas (radiyallahu anhu) diyor ki; “Peygamberimiz (sallallahu aleyhi vesellem) sıkıntılı zamanlarda şöyle...
Sonraki Sayfa »