İnanç Esasları

“Şu işi veya şeyi yarattım” yada “yaratacağım” demek câiz midir? Bazı kardeşlerimiz manasını bilmeden “şu...
Sünnet ne demektir? Ehl-i Sünnet Nedir? Ehl-i Sünnet, kısaca; Hz. Peygamber’in sünnetine uyan ve Hz....
Müslüman olmayanların günlerini kutlamak Gayr-ı müslimlere benzemek ve onlarca kutsal sayılan gün ve vakitlerde onlar...