Hayatın Her Alanında Rehber

Hayatın Her Alanında Rehber
islamcokguzel-reyhaniyayinlari-hz-muhammed-kitap-kampanyasi

Servet sahibi zengin bir kişi isen, bütün Arabistan’a hâkim olan, bilumum Arap ulularını kendisine boyun eğdiren Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellemin sünnetine tabi ol; eğer zayıf tebaadan isen, Mekke’de müşriklerin nizam ve idaresi altında yaşayan Hz. Peygamber’in hayatından sen de örnek alırsın.

Eğer muzaffer bir fatih isen Bedir ve Huneyn’de düşmanına galebe çalan, Mekke’ye muzaffer ordusuyla giren, şerefli Hz. Peygamberin hayatından ibret alabilirsin. Allah göstermesin, eğer mağlûbiyete uğradığın olursa, o zaman da Uhud harbinde şehit düşen veya yaralanıp yere yatan ashabı arasında dolaşan Hz. Peygamber’i hatırlarsın.

Eğer muallim isen, Mescit’te ve Suffe’de ashabını öğreten Hz. Peygamber’i düşün! Eğer talebe isen, kendisine vahiy getiren Cibril-i Emîn’in önünde oturan Hz. Peygamberi tasavvur et!

Eğer öğüt veren bir vaiz ve emin bir mürşit isen, Mescid-i Nebevî’nin içinde ashabına vaaz eden Peygamberi dinle; O’nun tatlı sesine kulak ver.

Eğer hakkı müdafaa etmek, iyiliği yaymak istiyorsan ve bu hususta seni destekleyen bir yardımcı da yoksa Mekke’de her nevi yardımdan mahrum bir halde iken, Hakkı ilan ve ona davet eden Hz. Peygamber’e bak!

Düşmana galebe çalıp onun belini kırdınsa, karşındakinin inadını kahredip ona üstün geldinse, batılı perişan edip hakkı ilan ettinse, Mekke’nin fetih günü mukaddes beldeye giren mütevazı Hz. Peygamber’i gözünün önünde canlandır.

Eğer bir çiftlik sahibi olup oradaki işlerini yoluna koymak istersen, Beni Nadr, Hayber ve Fedek arazisine malik olduktan sonra, onları ıslah ve en iyi yolda idare edecek adamları iş başına getiren Hz. Peygamber’den örnek al.

Eğer kimsesiz bir öksüz isen düşün ki, Abdullah ve Âmine vefat ederek ciğerpareleri olan biricik yavruları, küçücük bir çocuk iken kimsesiz kalmıştır.

Eğer küçük yaşta kalmış bir çocuk isen, sütannesi Halime’nin bağrına basarak emzirdiği ve istikbalin büyüğü olacak çocuğa bak…

Eğer yetişmiş bir genç isen, Mekke’de amcası Ebu Talib’in sürüsünü otlatarak hayatını kazanan gencin hayatını oku…

Eğer ticaret kervanlarıyla yola çıkan bir tacir isen, Suriye’de, Busra’ya giden kafilenin en ulusu olan zatın ahvalini bir mülahaza et…

Eğer kadı ve hâkim isen, Mekke uluları birbirine girip vuruşacağı sırada, Hacer-i Esved’i Kâbe’deki yerine koyma hususunda O’nun adil hükmünü bir düşün…

Ve tekrar gözünü tarihe çevirerek, Medine’de Mescid-i Nebevi’de oturup darlık içindeki fakirle, varlık sahibi zengini huzurunda müsavi tutarak, insanlar arasında en adilane bir surette hüküm veren Peygambere bir bak!

Eğer zevc isen Hazret-i Hatice’nin ve Hazret-i Aişe’nin zevci olan O mübarek zatın, temiz siretini ve nezih hayatını oku…

Eğer çocuk babası isen, Fatımatüz-Zehra’nın babası ve Hazret-i Hasan ile Hazret-i Hüseyin’in dedesi olan zatın ahvalini öğren…

Senin sıfatın ne olursa olsun, hangi ahval ve şerait içinde bulunursan bulun; akşam sabah oldukça her vakit ve anda, Hazret-i Rasûlullah sallallâhu aleyhi vesellemi kendin için iyi bir mürşit ve en güzel örnek olarak bulursun.

‘Sünnetleriyle eğriliğini düzeltirsin’

O, öyle bir Mürşittir ki, O’nun nuru sayesinde, hayat karanlığını yarıp O’nun rehberliği sayesinde maişetini aydınlatırsın. Çığırından çıkan işlerini yoluna koyar, umurunu ıslah eder, O’nun sünnetleri vasıtasıyla eğriliğini düzeltirsin.

Hazret-i Rasulullah’ın sireti, muhtelif işlerin her birine ayrı ayrı cevap verecek ahlakı içinde toplayıcıdır, yeryüzündeki bütün insanların yetiştirilip eğitilmesinin esas noktasını teşkil eder. Her türlü insanın çeşit çeşit hayatlarının bütün safhalarında onlara rehber ve mürşit olacak olan terceme-i hal, yalnız Hazret-i Muhammed sallallâhu aleyhi vesellemin sîretidir, hayatıdır.

O, nur arayanların yoluna nur serper. O’nun hidayeti, doğru yolu arayanlara ışıktır. O, bütün beşerin mürşididir…

Not: Seyyid Süleyman Nedvi’nin “Hz. Muhammed” Konferanslarından iktibas olunmuştur.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ