Niyetini Allah’a has kıl!

Niyetini Allah’a has kıl!
islamcokguzel-reyhaniyayinlari-hz-muhammed-kitap-kampanyasi

Bu ne dehşetli bir gaflettir!
“Bir kemik parçası olan kulağa işittiren, yağdan oluşan göz yuvarlağına gördüren, bir et parçası olan dili konuşturan; bitkileri meyve ve daneleriyle, hayvanları etleri ve yağlarıyla, yeryüzünü ağaçları ve nehirleriyle, gökyüzünü yıldızlarıyla ve onların ışıklarıyla donatan; geceyi insanların dinlenmesine tahsis eden; gündüzleri sayısız nîmetlerinden dilediği kadarını lütfedenAllâh’ınşanı ne yücedir!

Sen O’na lâyıkıyla kulluk edemediğin hâlde, O sanki senden başka bir kulu yokmuş gibi, seni terbiye edip beslemektedir. Sen ise kullukta sanki O’ndan başka bir (sığınak, barınak ve dayanağın) daha varmış gibi davranmaktasın.”

İsmail Hakkı Bursevî-kuddise sırruhu-
Daimi zikir
“Vakitlerimizi daimaCenab-ı Hakk’ı zikretmeye harcamalıyız. Alışveriş bile olsa, yüce Şeriat’e uygun olarak yapılan her iş, zikir kabul edilir. O hâlde bütün hâl ve hareketlerimizde şerî hükümlere riâyet edelim ki, bunların hepsi zikir sayılsın. Zira zikir, gafleti bertaraf etmektir. Ne zaman bütün fiillerimizde İslâmî emir ve nehiylere uyarsak, işte o zaman emir ve nehiylerin sahibinden gâfil kalmamış ve O’nu daima zikretmiş oluruz.” İmam-ı Rabbâni-kuddise sırruhu-

Niyetini Allah’a has kıl!
İnsanın amelini, emeğini boşa çıkarmamak için amelden önce, niyetini Allah için yapması lazımdır. Allah-u Zülcelâl, insana bir şey vermedikten sonra, gösteriş yaptığı insanlar, ona hiçbir şey veremez. Onun için herhangi bir iş yaparken, ilk önce Allah’ın rızasını düşünüp daha sonra o işi yapmak lazımdır.

Seyda Muhammed Konyevi-kuddise sırruhu-
Asıl meziyet Allah’ı bilmek
Sami Efendi Hazretleri, sohbetlerinde asıl ilmin, Allah-u Teâlâ’nın kudret ve azametini kalpte hissetmek olduğunu ifade ederler ve bu ilme sahip olmanın şerefini, her vesileyle hatırlatırlardı. Bir gün ziyaretine gelenlerden biri, hem Hazret’in duasını almak hem de yeğenlerini tanıştırmak istemişti. Huzuruna girip el öperken:

– Efendim! Bu delikanlılar Amerika’da okuyup mühendis oldular. Dualarınızı istirham ederiz,diye takdim etti. Sami Efendi Hazretleri ise manidar bir tebessümle onlara:
– Fakir de Daru’l-Funûn mezunuyum. Fakat asıl tahsil, marifetullahın tahsilidir! Buyurdu.
“Cahil sofilerden uzak dur!”

“İlim öğrenmekten hiçbir zaman uzak kalma! Fıkıh ve hadis ilmini öğren! Cahil sofulardan da uzak dur ki onlar, din yolunun tahripçileri ve Müslümanlığın yol kesicileridir.”

AbdülhâlıkGucdüvânî-kuddise sırruhu
Zikir’den tefekkür’e
“Kalp ile zikir, ağaç ile su gibidir. Kalp ile tefekkür ise ağaç ile meyve gibidir. Ağaca su vermeden yeşermesini beklemek; yaprak ve çiçek açmasını beklemeden de ondan meyve istemek hata olur. İstense bile asla meyve vermez. Çünkü o vakit meyve zamanı değil, ağacı besleme ve imar etme zamanıdır. Ona su vermek, sarmaşık otundan ve yabancı şeylerden arındırmak, sonra da güneşin ısısını beklemek gerekir. Bunlar gerçekleşince ağaç taze ve neşeli olur, yeşil yapraklarla süslenir. Ağaç bu olgunluğa ulaştıktan sonra, onun dalından meyve beklemek doğru olur. Artık bu vakit meyve zamanıdır.”

Yusuf Hemedânî-kuddise sırruhu-

Yeryüzünün hayret ettiği iki kimse

Ahmed bin Harbrahmetullâhi aleyhi şöyle buyurur: “Yeryüzü şu iki kişiye hayret eder: Birincisi, bu fanî âlemde bir toprak parçası için kardeşiyle çekişen kişidir. Bu kişiye yeryüzü hâl lisanıyla: “Oranın senden önceki sahiplerini de bir düşünsene! Birçok kişiler o yeryüzünde saltanat sürmüşler, ama orası hiçbirine ebedî kalıp yâr olmamıştır! Der.

Diğeri de uyumak için yerini güzelce hazırlayıp yatağını seren kişidir. Yeryüzü bu kişiye de lisân-ı hâl ile şöyle seslenir: “Ey Âdemoğlu! Benim içimde uzun bir süre yataksız yorgansız kalacağın kabrini niye hatırlamıyorsun?!”


Güzel ahlaklı ol!

Allah-u Teâlâ’nın kullarından birine bir musibet gelse bunun için sakın sevinme! Gıybet ve dedikodu yapma. İnsanlar arasında söz taşıma. Sana eziyet vereni, zulmedeni affet. Kötülük yapana iyilik yap. Sana vermeyene ver.

Ahmed-i Bedevi -kuddise sırruhu-

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ