Niyetle Alakalı Bazı Bilinmesi Gerekenler

Niyetle Alakalı Bazı Bilinmesi Gerekenler
islamcokguzel-reyhaniyayinlari-hz-muhammed-kitap-kampanyasi

Niyet ne demektir?

Niyet kelimesi lügatte “kastetmek” mânâsına gelmektedir.

İmâm İbn Manzûr rahîmehullâh şöyle demiştir: “Niyet etmek, ‘azim ve karar vermek’ anlamındadır.”

İslâmî ıstılahta ise niyet kelimesine kendisine âit özel bir tanım getirilmemiştir. Bundan dolayı niyet, lügat mânâsı göz önünde bulundurularak târif olunmuştur.

Nitekim İmâm Hattâbî rahîmehullâh şöyle demiştir: “Niyet, kalbinle bir şeyi kastetmen ve onu araştırman demektir. Kalbin karar vermesi anlamına geldiği de söylenmiştir.” (Nâzım bin Sultân, Kavâid ve Fevâid: 30.)

İmâm Nevevî rahîmehullâh ise şöyle demiştir: “Niyet, kasıt demektir. Bu da kalbin azmi yani kesin karar vermesidir.” (İbn Hacer, Fethul-Bârî: 1/13.)

Ancak azim ve kasıt aralarında bazı farklar vardır. Azmetmek gelecekte ilgilidir. Kastetmek ise hali hazırda olan bir işi yapmak anlamında kullanılır. Bununla ilgili olarak İmâmu’l-Harameyn el-Cuveynî rahîmehullâh şöyle demiştir: “Eğer niyet gelecekte yapılmak istenen bir fiil ile alâkalı olursa, buna ‘azmetmek’ denir. Şayet hâlihazırda yapılmakta olan bir fiile taallûk ederse, ona ‘tahkiki olarak kastetmek’ adı verilir.” (Nâzım bin Sultân, Kavâid ve Fevâid: 30.)

Âlimlerin çoğu, niyetin, amelin sıhhati için şart olduğunu söylemişlerdir. Yani bir amelin salih olup Allah tarafından kabul edilmesi için niyetin gerekli olduğunu ve niyet olmadığı takdirde yapılan amellerin geçersiz olduğunu söylemişlerdir. Hanefi âlimleri ise niyetin, amelin kemal şartı olduğunu söylemişler. Niyetin ameli güzelleştirdiğini, ama niyetsiz yapılan amellerin de geçersiz olmadığını belirtmişlerdir.

İbadetle Âdet
Birbirinden Ayrılır 

Niyet, ibâdetleri birbirinden ve adet üzere yaptığımız işleri de ibadetlerden ayırt eder. Niyetin en önemli özelliği, Allah rızası için bir işi yapmak maksadıyla kalbte husule gelen azim ve kasıttır. Niyetin gerçeği, Allah’ın rızasını elde etmek ve emrine uymak için iradeyi yapılan işe yöneltmektir.

Niyetin Yeri

Niyetin yeri kalb olup, dilin bunda hiç bir payı yoktur. Niyetin dil ile söylenmesi, Rasulullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’den hiçbir şekilde rivâyet olunmamıştır. Sahabe ve tabiinden ve de onlardan sonra gelen büyük imamlardan da rivayet olunmamıştır. Ancak muteahhir alimlerden bazıları bunu müstehab saymışlardır.

Niyet ile ilgili bazı bilinmesi gerekenler

* Amellerin kabul olması niyetlerin doğru olmasıyla mümkündür.

* Amellerin sevâbı ancak doğru ve ihlaslı bir niyet ile mümkündür.

* Niyet, kalbin amelidir. Bu sebeple dilin bunda bir yükümlülüğü yoktur.

* Hayırlı bir işe niyet edip de bir özür sebebiyle gerçekleştiremeyen kimse, niyet ettiği işi gerçekleştirmiş gibi sevap kazanır.

* Mübah olduktan sonra Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle yapılan her işten sevâp kazanılır.

Reklam
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ